top of page

Dziękujemy, że zainteresowałeś się tym, co możemy wspólnie zrobić. Umów się z nami na spotkanie i porozmawiajmy.

Czy mamy gotowe recepty?

Nie mamy. Lecz widzimy powtarzające się sytuacje, na które potrafimy znaleźć lekarstwo. Na przykład brak czasu w zespołach firm na "spojrzenie z lotu ptaka" i samodzielne nakreślenie dróg rozwoju, brak pewnych kompetencji przy jednoczesnym braku budżetów na dedykowane etaty czy też zachłyśnięcie się obietnicami nowych technologii, które często są skomplikowane i rozwiązując problemy tworzą wiele innych.

Oprócz analizy wykorzystywanych aplikacji, technologii czy architektur, patrzymy na zespoły i organizację pracy. Zestawiamy to z celami firmy i budujemy roadmapę działań, zarówno punktowych jak i kompleksowych.

 

bottom of page